Lediga jobb Avesta kommun, Johan Olovskolan i Avesta

Se alla lediga jobb från Avesta kommun, Johan Olovskolan i Avesta. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Avesta som finns inom det yrket.

Slöjd- och tekniklärare

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? ARBETSUPPGIFTE... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare för undervisning i trä- och metallslöjd samt teknik till Johan-Olovskolan. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med vår skolas medarbetare. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som uppstår över tid. I samråd med ämneslag och skolans elevhälsa arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. På Johan-Olovskolans högstadium ansvarar en elevmentor för den fortlöpande kontakten mellan hem och skola. Vi lägger dock stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och i många fall avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. Till arbetsuppgifterna hör även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.

Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Då läraryrket är komplext tror vi att det är av stor vikt att du har förmågan att ta initiativ till att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kortare som längre sikt.
Utvecklingen inom pedagogik och teknik går fort och den berör även vår verksamhet. Digitaliseringen ställer nya krav på oss i skolan och vi måste vara redo att möta utmaningar även ur det perspektivet. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och program som används i vårt vardagliga arbete, såsom exempelvis Office-program.
För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av arbete med undervisning på grundskolenivå är meriterande. Du behöver ha kännedom om och vara väl förtrogen med skolans styrdokument Lgr11 och dess kursplaner.
I Avesta kommun har vi hög ambitioner och söker därför dig som är beredd att sätta ribban högt och göra det som krävs för att varje elev ska lyckas och vara så väl förberedd som möjligt för nästa steg i deras utbildning. Tillsammans bygger vi Avestas framtid Vill du vara med?

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lärare till årskurs 1 på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker till skolstarten ht 2019, en klasslärare till en av Johan-Olovskolans två blivande elevgrupper i årkurs 1. Du kommer att ha en nära samverkan med klassläraren i parallellklassen samt med arbetslagets förstelärare. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter. Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 13 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Kurator

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också styrka och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med? Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 290 ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också styrka och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 290 elever. Skolan ligger i den norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan söker en skolkurator. Skolkuratorn ska verka för att främja elevernas psykosociala hälsa och arbetsmiljö i samverkan med skolans pedagoger, elevhälsa och skolledning. Skolkuratorn ska driva och vidareutveckla det elevhälsofrämjande arbetet, i syfte att bidra till en skolmiljö där elever känner välmående, trygghet och trivsel. Där ingår även att finnas som en stödjande och handledande resurs för eleverna och bidra till att de utvecklas så långt som möjligt mot kunskapsmålen.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar i verksamheten:
Att ingå i skolans elevhälsoteam och krisgrupp samt att bistå trygghetsteamet i dess utredande funktion vid kränkningsärenden.
I samverkan med elevhälsan, fortlöpande genomföra elevvårdande samtal på individ- och gruppnivå.
Att bistå som utredande funktion vid skolsociala bedömningar.
Att bistå pedagogisk personal i elevvårdsfrågor.
Att samverka med vårdnadshavare, personal samt yttre aktörer såsom myndigheter och organisationer.

Vara delaktig i skolans fortlöpande arbete för likabehandling - att arbeta med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vara delaktig i skolans fortlöpande systematiska kvalitetsarbete mot kränkningar och mobbning. Detta innefattar bland annat fortlöpande dokumentation och statistikföring vilket förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i skrift. Tillsammans med skolledning driva systematiskt kvalitetsarbete för likabehandling över tid.

Delta i skolans elevhälsoteam och vid elevhälsomöten.
Arbeta förebyggande utifrån likabehandlingsplaner, elevhälsans rutiner och utifrån uppdrag från elevhälsoteamet på skolan.
Delta i kommunens nätverk för kuratorer samt regelbunden handledning.
Befogenhet att i samråd och samverkan med skolledning och elevhälsa, initiera och driva åtgärdande insatser.

Kuratorstjänsten innefattar arbete på skolorna i norra skolområdet; Johan-Olovskolan - Horndal, By skola samt Fors skola med huvudsaklig placering på Johan-Olovskolan. Pedagogiska luncher ingår i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Utbildning - Krav
Adekvat utbildning krävs, socionom eller motsvarande. Meriterande är kompletterande utbildning i samtalsmetodik, KBT, ART, övriga adekvata utbildningar och juridik.

Kunskaper och förmågor - Önskvärt
Du drivs av en vilja att hjälpa barn med olika förutsättningar att ta till sig kunskap och utvecklas som individ i skolan. Du har ett intresse för relationsskapande och arbete för att främja god psykosocial arbetsmiljö. Du tycker om utmaningar, nära kontakter med barn/ungdomar och möten med människor i olika åldrar och från olika kulturer.
Det är av stor vikt att du har en förmåga att tillsammans med kollegor och i nätverksgrupper, planera och genomföra utvecklingsarbete för att främja psykosocial arbetsmiljö i kommunens skolor. Det är även viktigt att du är självgående genom att ta initiativ, initiera åtgärder, strukturera angreppssätt och driva processer och aktiviteter vidare där målet är att uppnå goda resultat.

Då du kommer att arbeta i en grundskola med barn i olika åldrar med olika behov och förutsättningar, är det viktigt att du bär förmågan att vara lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Erfarenhet av samtal med barn är därför meriterande. Vidare är det viktigt att du har kunskap om beteenden knutna till olika situationer, som till exempel krisreaktioner. Kunskap om traumamedveten omsorg, TMO är meriterande, då vi har elever som är i behov av denna form av stöd där kunskap om olika former av samtalsmetodik är nödvändiga. Goda kunskaper om dokumentation och sekretess är av stort värde då verksamheten till största delen är reglerad i lag, adekvat kunskap i relevant juridik är därför av vikt. Vi förväntar oss att du aktivt håller dig uppdaterad rörande aktuell forskning, metod för att nyttja denna i egen praktik.

En andel elever inom skolområdet är nyanlända, varför erfarenheter av möten med andra kulturer och språk är meriterande. Vi värdesätter därför att du bär kunskap om olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmågan att beakta detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Övrigt
Möjlighet att i samråd med chef, vid enstaka tillfällen förlägga arbetstid vid annan tid på dagen, för nätverksträffar, föräldramöten, fortbildningsinsatser och liknande.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare alt lärare / musikterapeut grsär / träningsskola annexet Rektorsv

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? ARBETSUPPGI... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan utökar inför läsårsstarten 2019, sin verksamhet och skolform för att möta behov av stöd till elever i kategorin sär- och träningsskola samt elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Behovet av utökad kompetens inom detta område har ökat över tid och vi har beslutat starta verksamheten Rektorsvillan i samverkan med Avesta Kommuns centrala elevhälsa och Avesta Resurs, vilket innebär att personal som kommer att verka i Johan-Olovskolans Rektorsvillan, har kontinuerlig tillgång till professionell handledning av personal med spjutspetskompetens.
Vi söker till Rektorsvillans avdelning för riktat stöd till elever inom sär- och träningsskolekategorin, en speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning, alternativt en legitimerad lärare med behörighet i undervisning mot lägre åldrar samt med förstärkt kompetens inom speciallärare/specialpedagogområdet. Är du musikterapeut med inriktning mot eller med erfarenhet av arbete inom grundsärskola eller träningsskola är det meriterande.
Du kommer att arbeta som lärare med grundsärskolans läroplan och träningsskolans uppdrag som grund med inriktning mot årskurs F-6. I tjänsten ingår att planera, leda och följa upp din undervisning i samverkan med Johan-Olovskolans elevhälsoteam samt kommunens centrala elevhälsa. Du kommer att, vara mentor med tillhörande kontakter med vårdnadshavare och yttre aktörer, ingå i Johan-Olovskolans arbetslag och delta i hela verksamhetens planering samt i nätverk med kollegialt lärande.
Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas lärande varför din dokumentation och utvärdering är viktig. Centralt är att all undervisning utgår från läroplan, kursplan samt övriga riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för eleverna där deras utveckling och lärande är i fokus. Du har vana av att jobba självständigt och ta beslut, men kan även samarbeta i teamet. Att arbeta med våra elever innebär att ingen dag är den andra lik. Dagsform avgör vilka krav och aktiviteter som fungerar. Därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov. Har kunskap om och har erfarenhet av att använda tecken som stöd - TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), är det meriterande. Vi använder vidare digitala hjälpmedel både i undervisningen och som administrationsstöd. Du behöver därför ha vana att arbeta med digitala system.
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du en person som strävar framåt och som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Två lågstadielärare åk 1 på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker till skolstarten ht 2019, två klasslärare till Johan-Olovskolans blivande årkurs 1A och 1B. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.


KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 13 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Textilslöjdlärare till Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en textilslöjdslärare till Johan-Olovskolan. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd.
På Johan-Olovskolans högstadium ansvarar en elevmentor för den fortlöpande kontakten mellan hem och skola. Vi lägger dock stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och i många fall avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.

Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Då läraryrket är komplext tror vi att det är av stor vikt att du har förmåga att strukturerar och organisera ditt arbete på såväl kort som lite längre sikt.
Utvecklingen inom pedagogik och teknik går fort och den berör även vår verksamhet. Digitaliseringen ställer nya krav på oss i skolan och vi måste vara redo att möta utmaningar även ur det perspektivet. Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och program som används i vårt vardagliga arbete, såsom exempelvis Office-program.
För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av arbete med undervisning på grundskolenivå är meriterande. Du behöver ha kännedom om och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lågstadielärare åk 3 på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker till skolstarten ht 2019, en klasslärare till Johan-Olovskolans blivande årskurs 3. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.


KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 13 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Mellanstadielärare åk 4 , åk 5 på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två lärare till Johan-Olovskolans mellanstadium. Tjänsterna består av arbete som klasslärare i årskurs 4 och/eller årskurs 5. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 13 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Behandlingsassistent / elevassistent annexet ”Rektorsvillan” Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan utökar inför läsårsstarten 20192020, sin verksamhet och skolform för att möta behov av stöd till elever i kategorin sär- och träningsskola samt elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Behovet av utökad kompetens inom dessa områden har ökat över tid och vi har beslutat starta verksamheten Rektorsvillan i samverkan med Avesta Kommuns centrala elevhälsa och Avesta Resurs. Detta innebär att personal som kommer att verka i Johan-Olovskolans Rektorsvillan, har kontinuerlig tillgång till professionell handledning av personal med spjutspetskompetens.
Vi söker till Rektorsvillans avdelning för riktat stöd till elever i behov av undervisning i särskild undervisningsgrupp, en behandlingsassistent alternativt en elevassistent.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med lärare, speciallärare samt i arbetslag. Grundskolans läroplan och uppdrag ligger till grund med inriktning mot årskurs F-9. I tjänsten ingår att tillsammans med ansvarig lärare, fortlöpande planera, genomföra och följa upp undervisningen. Detta ska även ske i samverkan med Johan-Olovskolans elevhälsoteam samt med kommunens centrala elevhälsa. Du kommer tillsammans med lärare sköta kontakter med vårdnadshavare och yttre aktörer. Du ingår i Johan-Olovskolans arbetslag och deltar i hela verksamhetens planering samt i nätverk med fokus på kollegialt lärande. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas lärande varför din dokumentation och utvärdering är viktig. Centralt är att all undervisning utgår från läroplanen samt övriga nationella och lokala riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Önskvärt är att du har arbetat i elevgrupper med barn som bär på olika former av beteenderelaterad problematik. Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för eleverna där deras utveckling och lärande är i fokus. Du har vana av att arbeta i team men även självständigt och du bär på förmågan att fatta beslut utifrån föränderliga förutsättningar. Arbete med våra elever innebär att ingen dag är den andra lik och dagsform avgör vilka krav och aktiviteter som fungerar. Därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas och verksamhetens behov. Har du kunskap om och erfarenhet av AST, NPF samt att använda ART, MI eller motsvarande som stöd är det meriterande. Vi använder vidare digitala hjälpmedel både i undervisningen och som administrationsstöd. Du behöver därför ha vana i att arbeta med digitala system. Du ska ha vidare mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du en person som strävar framåt och som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare / lärare annexet Rektorsvillan på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan utökar inför läsårsstarten 2019, sin verksamhet och skolform för att möta behov av stöd till elever i kategorin sär- och träningsskola samt elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Behovet av utökad kompetens inom detta område har ökat över tid och vi har beslutat starta verksamheten Rektorsvillan i samverkan med Avesta Kommuns centrala elevhälsa och Avesta Resurs, vilket innebär att personal som kommer att verka i Johan-Olovskolans Rektorsvillan, har kontinuerlig tillgång till professionell handledning av personal med spjutspetskompetens.
Vi söker till Rektorsvillans avdelning för riktat stöd till elever inom sär- och träningsskolekategorin, en speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning, alternativt legitimerad lärare med behörighet i undervisning mot lägre åldrar samt med förstärkt kompetens inom speciallärare/specialpedagogområdet.
Du kommer att arbeta som lärare med grundsärskolans läroplan och träningsskolans uppdrag som grund med inriktning mot årskurs F-6. I tjänsten ingår att planera, leda och följa upp din undervisning i samverkan med Johan-Olovskolans elevhälsoteam samt kommunens centrala elevhälsa. Du kommer att, vara mentor med tillhörande kontakter med vårdnadshavare och yttre aktörer, ingå i Johan-Olovskolans arbetslag och delta i hela verksamhetens planering samt i nätverk med kollegialt lärande.
Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas lärande varför din dokumentation och utvärdering är viktig. Centralt är att all undervisning utgår från läroplan, kursplan samt övriga riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för eleverna där deras utveckling och lärande är i fokus. Du har vana av att jobba självständigt och ta beslut, men kan även samarbeta i teamet. Att arbeta med våra elever innebär att ingen dag är den andra lik. Dagsform avgör vilka krav och aktiviteter som fungerar. Därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov. Har kunskap om och har erfarenhet av att använda tecken som stöd - TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), är det meriterande. Vi använder vidare digitala hjälpmedel både i undervisningen och som administrationsstöd. Du behöver därför ha vana att arbeta med digitala system.
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du en person som strävar framåt och som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Grundskollärare annexet Rektorsvillan på Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan utökar inför läsårsstarten 2019, sin verksamhet och skolform för att möta behov av stöd till elever i kategorin sär- och träningsskola samt elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Behovet av utökad kompetens inom dessa områden har ökat över tid och vi har beslutat starta verksamheten Rektorsvillan i samverkan med Avesta Kommuns centrala elevhälsa och Avesta Resurs, vilket innebär att personal som kommer att verka i Johan-Olovskolans Rektorsvillan, har kontinuerlig tillgång till professionell handledning av personal med spjutspetskompetens.
Vi söker till Rektorsvillans avdelning för riktat stöd till elever i behov av särskild undervisningsgrupp, en legitimerad grundskollärare, önskvärt med förstärkt kompetens inom speciallärare/specialpedagogområdet.
Du kommer att arbeta som lärare med grundskolans läroplan och uppdrag som grund med inriktning mot årskurs F-9. I tjänsten ingår att planera, leda och följa upp din undervisning i samverkan med Johan-Olovskolans elevhälsoteam samt kommunens centrala elevhälsa. Du kommer att, vara mentor med tillhörande kontakter med vårdnadshavare och yttre aktörer, ingå i Johan-Olovskolans arbetslag och delta i hela verksamhetens planering samt i nätverk med kollegialt lärande.
Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas lärande varför din dokumentation och utvärdering är viktig. Centralt är att all undervisning utgår från läroplan, kursplan samt övriga riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för eleverna där deras utveckling och lärande är i fokus. Du har vana av att jobba självständigt och ta beslut, men kan även samarbeta i teamet. Att arbeta med våra elever innebär att ingen dag är den andra lik. Dagsform avgör vilka krav och aktiviteter som fungerar. Därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov. Har du kunskap om och erfarenhet av AST, NPF samt att använda ART, MI som stöd är det meriterande. Vi använder vidare digitala hjälpmedel både i undervisningen och som administrationsstöd. Du behöver därför ha vana att arbeta med digitala system.
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du en person som strävar framåt och som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Behandlingsassistent / elevassistent grundsär annexet ”Rektorsvillan” Johan - O

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan utökar inför läsårsstarten 20192020, sin verksamhet och skolform för att möta behov av stöd till elever i kategorin sär- och träningsskola samt elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Behovet av utökad kompetens inom dessa områden har ökat över tid och vi har beslutat starta verksamheten Rektorsvillan i samverkan med Avesta Kommuns centrala elevhälsa och Avesta Resurs. Detta innebär att personal som kommer att verka i Johan-Olovskolans Rektorsvillan, har kontinuerlig tillgång till professionell handledning av personal med spjutspetskompetens. Vi söker till Rektorsvillans avdelning för riktat stöd till elever i kategorin grundsärskola/träningsskola, en behandlingsassistent alternativt en elevassistent.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med lärare, speciallärare samt i arbetslag. Grundsärskolans läroplan och uppdrag ligger till grund med huvudsaklig inriktning mot elever i åldersgrupperna årskurs F-6. I tjänsten ingår att tillsammans med ansvarig lärare, fortlöpande planera, genomföra och följa upp undervisningen. Detta ska även ske i samverkan med Johan-Olovskolans elevhälsoteam samt med kommunens centrala elevhälsa. Du kommer tillsammans med lärare sköta kontakter med vårdnadshavare och yttre aktörer. Du ingår i Johan-Olovskolans arbetslag och deltar i hela verksamhetens planering samt i nätverk med fokus på kollegialt lärande. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas lärande varför din dokumentation och utvärdering är viktig. Centralt är att all undervisning utgår från läroplanen samt övriga nationella och lokala riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd med fokus på särskola samt träningsskola. Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för eleverna där deras utveckling och lärande är i fokus. Du har vana av att arbeta i team men även självständigt arbete och du bär på förmågan att fatta beslut utifrån föränderliga förutsättningar. Arbete med våra elever innebär att ingen dag är den andra lik och dagsform avgör vilka krav och aktiviteter som fungerar. Du behöver vara flexibel och ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas och verksamhetens behov. Du har vana av att jobba självständigt och att ta beslut, men kan även samarbeta väl i team. Har du kunskap om och erfarenhet av att använda tecken som stöd - TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), är det meriterande. Vi använder vidare digitala hjälpmedel både i undervisningen och som administrationsstöd. Du behöver därför ha vana att arbeta med digitala system. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du en person som strävar framåt och som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Då kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Grundskollärare åk 1 - 3

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker till skolstarten ht 2019, tre klasslärare till Johan-Olovskolans blivande årkurs 1A, 1B och årskurs 3. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 1-3 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Grundskollärare åk 4 - 6

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två lärare till Johan-Olovskolans mellanstadium. Tjänsterna består av arbete som klasslärare i årskurs 4 och årskurs 5. I arbetet som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete i arbetslag och med kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som klasslärare, ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019-2020, utvecklar vi samverkan mellan skolans fritidshem och årskurserna 1-6, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ansvarig klasslärare att i mindre undervisningsgrupper ge fler elever mer riktade anpassningar och stöd. Detta med fokus på undervisning i svenska/sva samt matematik för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och förutsättningar för måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. Då läraryrket är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kort som längre sikt. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 1-3 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Fritidspedagog Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två fritidspedagoger som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet på Johan-Olovskolan. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före och efter skoltid ska möta en meningsfull och utvecklande verksamhet. Då fritidshemmet även är en lärandemiljö, lägger vi stor vikt vid att förankra verksamheten i styrdokumentet Lgr11 och i synnerhet läroplanens fjärde del som berör fritidshemsverksamheten. Omsorg, utveckling och lärande är de läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från.

I dina arbetsuppgifter som fritidspedagog ingår att erbjuda och att själv aktivt deltaga i, aktiviteter som stimulerar och motiverar eleverna i deras utveckling som individer. Du ska utifrån en systematiserad planering och i nära samarbete med förskoleklassen och skolans låg- och mellanstadier, ge elever möjlighet att interagera i en trygg och kunskapsutvecklande miljö. Du ska som fritidspedagog verka för att undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Som fritidspedagog ska du ansvara för att undervisningen tar tillvara elevernas nyfikenhet och ger dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Då Johan-Olovskolan är en mångkulturell skola, ska dessutom undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska, att använda både svenska och sitt modersmål. Du ska som fritidspedagog bygga och förvalta goda relationer till eleverna och deras vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Våra elever ska känna trygghet och studiero i alla skolans verksamheter. De ska möta professionella vuxna som ger dem en grundläggande trygghet och som stimulerar och motiverar till en meningsfull och lärorik utveckling. De ska vidare ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och förmåga att interagera med andra elever i olika sammanhang. Vi söker därför dig som har pedagogisk insikt och som är trygg och tydlig i ditt eget ledarskap. Du har erfarenhet och vana med att arbeta med barn i lägre åldrar.

Arbetet som fritidspedagog innebär ett nära samspel med elever och samverkan med vårdnadshavare och personal på skolan. Som fritidspedagog ska du därför bära förmågan att etablera goda relationer och att bygga ett förtroende mellan dig och eleverna och deras vårdnadshavare. Du är kommunikativ och kan ta egna initiativ i det vardagliga arbetet och till idéer som är utvecklande för verksamheten.
Vi söker i första hand dig som har en adekvat utbildning och/eller rika erfarenheter av arbete inom fritidshem, förskoleklass, eller grundskola.

Från och med 2019-07-01 krävs legitimation och behörighet för den som har ansvar för verksamheten i fritidshem. För tillsvidareanställning krävs legitimation.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare / specialpedagog

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan söker en specialpedagog/speciallärare för arbete med barn och ungdomar i behov av anpassningar och särskilt stöd. Du kommer som speciallärare/specialpedagog ha en viktig roll i skolans elevhälsoteam samt de arbetslag i vilka skolan är organiserad. Arbetet som specialpedagog/speciallärare på Johan-Olovskolan, bedrivs i ett F-9 perspektiv och sker i en nära samverkan med annan speciallärare, elevhälsoteamet och resurspersonal i skolans så kallade skolgrupper. I dina arbetsuppgifter ingår att fortlöpande kartlägga elevernas kunskaper med fokus på att läsa, skriva och räkna. Dina professionella bedömningar ligger sedan till grund för de beslut om insatser vi fattar gemensamt i elevhälsoteamet. Du kommer vidare att ansvara för riktat stöd till elever knutna till åtgärdsprogram och kontinuerlig uppföljning av dessa. Till detta hör även fortlöpande kontakt med och återkoppling till elevernas vårdnadshavare och skolans elevhälsoteam. I samverkan med elevhälsoteamet och dess kompetenser, deltar du i det förebyggande arbetet på individ- och gruppnivå. Vi använder oss av ett antal olika modeller för att främja en god gruppdynamik i syfte att förebygga och minska otrygghet bland eleverna.
Till hösten 2019 inför vi en arbetsmodell i elevhälsoteamtes regi som ska verka för att i en högre omfattning, identifiera elever med särskilda behov i ett tidigt skede samt att följa upp detta med systematiserat och fortlöpande stöd till elever och handledning till pedagoger.
Ytterligare en nyhet till hösten 2019 är, att vi i samverkan med kommunens centrala elevhälsa, Avesta Resurs, startar en undervisningsgrupp med inriktning dels mot stöd till elever med beteenderelaterad problematik, dels med stöd till elever med olika former av funktionsvariationer. I denna verksamhet kommer det att finnas pedagoger och assistenter med särskild kompetens och här kommer även din kompetens att vara av stort värde för att bistå personal med handledning samt elever med adekvat individanpassat stöd.

KVALIFIKATIONER
Då arbetet som specialpedagog/speciallärare är riktat mot stöd till elever och handledning till pedagoger, med riktade åtgärder i syfte att höja kvalitet och måluppfyllelse, krävs att du är mål- och resultatorienterad. Du är trygg i att planera, genomföra och utvärdera och anpassar dig efter nya förutsättningar. Du har god pedagogisk insikt och bär ditt uppdrag med stöd av vetenskap och väl beprövad metod och erfarenhet. I din roll är du inte ensam utan det förutsätts att du samverkar med skolans personal och att du lyssnar, tar initiativ och kommunicerar för att utveckla dels verksamheten och dels dig själv. Din samarbetsförmåga är därför avgörande.
Vi förutsätter vidare att du har en adekvat specialpedagog- eller speciallärarutbildning samt att du har god erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lärare trä / metallslöjd och teknik

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare för undervisning i trä- och metallslöjd samt teknik till Johan-Olovskolan. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd.
På Johan-Olovskolans högstadium ansvarar en elevmentor för den fortlöpande kontakten mellan hem och skola. Vi lägger dock stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och i många fall avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.

Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Då läraryrket är komplext tror vi att det är av stor vikt att du har förmåga att strukturerar och organisera ditt arbete på såväl kort som lite längre sikt.
Utvecklingen inom pedagogik och teknik går fort och den berör även vår verksamhet. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området.
För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av arbete med undervisning på grundskolenivå är meriterande. Du behöver ha kännedom om och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Elevmentor åk 7 - 9 Johan - Olovskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan söker en elevmentor till skolans högstadium. Till hösten 2019 består högstadiet av två paralleller i årskurs sju, åtta och nio med ca 20 elever per klass. Syftet med en elevmentor är att inta en klassföreståndarroll på högstadienivå med ett aktivt och närvarande elevmentorskap. Syftet med elevmentor, är delvis att ämneslärare på högstadiet får bättre förutsättningar att fokusera på planering och genomförande av undervisning, samt ett mer kvalitativt fokus uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsprogression. Mentorn genomför fortlöpande coachingsamtal och har utvecklingssamtal med alla elever i åk 7-9, där elevmentorn ansvarar för att förmedla lärares bedömningar av elevens kunskapsutveckling och sociala förutsättningar till elev och vårdnadshavare. Elevmentorns huvudsakliga uppgifter är därmed att vara knut- och kontaktpunkten mellan elev, vårdnadshavare, ämneslärare och skolledning.
Elevmentorn arbetar även i en nära samverkan med yttre aktörer, såsom t.ex. omsorgsförvaltningen och föreningar för att skapa trygghet för elever i skolan men även på fritiden. Som elevmentor ingår du i arbetslag och i skolans ledningsgrupp. En viktig funktion är att kontinuerligt informera rektor om elevers behov samt vårdnadshavares önskemål och synpunkter på verksamheten.
Till mentorns ansvar hör även att kontrollera elevnärvaron i åk7-9 samt att meddela hemmet i de fall frånvaro inte är rapporterad av vårdnadshavare. Som mentor är du aktiv och deltagande vid raster och schemabrytande aktiviteter och du äter pedagogisk lunch tillsammans med våra elever.

KVALIFIKATIONER
Som elevmentor kommer du att vara i centrum i skolans verksamhet, du är en spindel i nätet som verkar som en viktig nyckelperson för elever och lärare. Det är därför avgörande att du besitter förstärkta förmågor att skapa goda relationer och att bygga förtroende. Du ska vara trygg i dig själv och då du kommer att möta barn och ungdomar med olika förutsättningar, ska du även vara trygg i ditt ledarskap.
Elevmentorn kommer att vara synlig och inta ledande roller vid t.ex. utvecklingssamtal och föräldramöten vilket förutsätter en god kommunikativ förmåga och en god förmåga att uttrycka sig skrift.
Din förmåga att aktivt uppsöka och initiera kontakt med elever, vårdnadshavare och lärare samt att väl förvalta denna kontakt, är av stort värde.
Din utbildningsbakgrund vilar på olika former av utbildningar som riktar sig mot socialt arbete där täta kontakter med människor ingår naturligt. Kanske har du en bakgrund som socionom, beteendevetare, pedagog eller dylikt. Avgörande är att du har god erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Slöjdlärare textil

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en textilslöjdslärare till Johan-Olovskolan. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att verka för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd.
På Johan-Olovskolans högstadium ansvarar en elevmentor för den fortlöpande kontakten mellan hem och skola. Vi lägger dock stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är viktiga och i många fall avgörande förutsättningar för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.

KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.

Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Då läraryrket är komplext tror vi att det är av stor vikt att du har förmåga att strukturerar och organisera ditt arbete på såväl kort som lite längre sikt.
Utvecklingen inom pedagogik och teknik går fort och den berör även vår verksamhet. Digitaliseringen ställer nya krav på oss i skolan och vi måste vara redo att möta utmaningar även ur det perspektivet. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och program som används i vårt vardagliga arbete, såsom exempelvis Office-paketet.
För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av arbete med undervisning på grundskolenivå är meriterande. Du behöver ha kännedom om och vara väl förtrogen med skolans styrdokument (Lgr11).

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare vikariat

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Johan-Olovsko... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en förskollärare till Johan-Olovskolans förskoleklass. Tjänsten är ett vikariat, meriterande är att du har förskollärarlegitimation. Som förskollärare kommer du att ansvara för planering, genomförande och utvärdering undervisningen i samverkan med arbetslag.
En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner och läroplanen för förskoleklassen.
På Johan-Olovskolan satsar vi på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna som förskollärare, ingår att arbeta med för förskoleklassen anpassade kartläggningar och att verka för anpassningar av undervisningen utifrån elevernas behov samt de behov som kan uppstå över tid. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av särskilt stöd.
Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger verkar för att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, då detta är en avgörande förutsättning för att nå positiva resultat rörande elevernas kunskapsutveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du därför att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och fortlöpande föräldrakontakter.
Du behöver ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet. Till arbetsuppgifterna hör därför även att vara rastvakt och att äta pedagogisk lunch med eleverna.


KVALIFIKATIONER
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.
Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Då förskolläraryrket är komplext tror vi att det är av stor vikt att du har förmåga att strukturerar och organisera ditt arbete på kort och lång sikt.
Digitaliseringen ställer nya krav på oss i skolan och vi måste vara redo att möta utmaningar ur det perspektivet. På vår skola använder vi oss av IKT och vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer och har ett intresse för digital utveckling inom området. Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och program som används i vårt vardagliga arbete, såsom exempelvis Office-programmen.
Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av att arbeta med undervisning riktat till barn i lägre åldrar, åk 1-3 och/eller åk 4-6, är meriterande. Du behöver ha kännedom om och vara väl förtrogen med skolans styrdokument Lgr11 med verksamhetsfokus på kapitel tre - förskoleklassen.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre