Lediga jobb Avesta kommun, Markusskolan i Avesta

Se alla lediga jobb från Avesta kommun, Markusskolan i Avesta. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Avesta som finns inom det yrket.

Biträdande rektor Markusskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med? Markusskolan är en centralt belägen F-6 skola i Avesta. På skolan går ca 350 ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?

Markusskolan är en centralt belägen F-6 skola i Avesta. På skolan går ca 350 elever varav hälften är inskrivna på något av våra 4 fritidshem. Med skolans centrala läge används närområdet både av skola och fritidshem. Närliggande lekparker, grönområden, sportpark, badhus och Verket får regelbundet besök av oss. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet. Markusskolan har ett aktivt Skol IF vilket ger möjlighet för våra elever att prova på olika sporter och utöva fysisk aktivitet på ett organiserat sätt både under skoltid och fritidstid. Många aktiviteter sker i vår nybyggda idrottshall.ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor på Markusskolan har du ett särskilt ansvar för fritidshemmen. I det ansvarsområdet ingår att leda, fördela och utveckla arbetet på fritidshemmen, ansvara för APT, medarbetarsamtal, rekrytering och lönesättning tillsammans med rektor. Som skolledare har du ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet såväl som det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen samt ekonomiska uppföljningar.

Rektor och biträdande rektor deltar båda i elevhälsoarbetet och samarbetar kring ledarskapet för hela skolans verksamhetsutveckling, personal och ekonomifrågor. Det delade ledarskapet bidrar till att skola och fritidshem ses som en helhet med en gemensam värdegrund.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med ett genuint intresse för skol-och kvalitetsutveckling utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med inkludering och integration. Om du arbetat på fritidshem eller i förskoleklass är det meriterande.

Du arbetar nära rektor och ert samarbete blir grunden för Markusskolans ledarskap och utveckling. I den här rollen behöver du ha ett eget driv och en idé om hur du vill leda och utveckla verksamheten likväl som du behöver vara lyhörd och har en god samarbetsförmåga.

För att skapa tydlighet i organisationen är det viktigt att du är bra på att organisera och strukturera arbetet. Då rollen är komplex underlättar det om du är bra på planera din tid och att du har förmåga att se din roll i helheten.

Vi söker dig som leder och utvecklar verksamheten genom ett tryggt och kommunikativt ledarskap. Du här bra på att skapa förtroendefulla relationer. Genom ett nära ledarskap arbetar du aktivt för att skapa vi-känsla i alla led, för det är tillsammans som vi bygger Avestas framtid.

Övriga kvalifikationer:
• Pedagogisk utbildning och/eller ledarskapsutbildning på högskolenivå.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och arbete i ledningsfunktion
• Intresse för elevhälsa
• Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för ett hållbart arbetsliv
• Kunskap om styrdokument som skola och fritidshemmens verksamhet utgår ifrån är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation är meriterande.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Fritidspedagog

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Markusskolan ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Markusskolan är en centralt belägen F-6 skola. Vi har fem fritidsavdelningar med elever från 6 till 12 år. Våra fritidshem besöker ofta kommunens aktivitetsutbud och har ett tätt samarbete med Skol IF på Markusskolan. Vi är ett aktivt fritidshem som strävar efter att erbjuda aktiviteter som passar alla.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som fritidspedagog på fritidshem för elever i årskurs 1-3. Du utvecklar fritidshemmets verksamhet med gällande styrdokument. Ansvarar för att barnen möter en kreativ, lärorik, trygg och lustfylld miljö. Du ska planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter i barngruppen. Under skoltid deltar du i klass och stöttar de elever som har behov av extra stöd.

KVALIFIKATIONER
Relevant högskoleutbildning som fritidspedagog, fritidslärare eller annat som arbetsgivaren anser likvärdig.

Erfarenhet av arbete på fritidshem och /eller arbete med elever i behov av stöd. Erfarenhet av arbete på fritidshem eller med elever i behov av stöd är meriterande. Om legitimation för arbete i fritidshem saknas tillämpas visstidsanställning.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Medicinsk elevassistent

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med? Markusskolan är en centralt belägen F-6 skola. Vi är ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?

Markusskolan är en centralt belägen F-6 skola. Vi är en mångkulturell skola med 350 elever. Vi har förskoleklasser, åldersblandade 1-3 klasser, mellanstadium och fritidsverksamhet. Rörelse är viktigt hos oss, vi har ett aktivt Skol IF, daglig rörelse på schemat och besöker ofta vår närmiljö både på skol- och fritidstid.


ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk elevassistent ansvarar du för den medicinska omvårdnaden under skoldagen för en elev med epilepsi. I arbetsuppgifterna ingår att anpassa skolmiljön för eleven, rapportera medicinsk status till hemmet samt ge medicinsk förebyggande vård och akutvård vid behov. Kontakter med sjukvården förekommer regelbundet liksom kontakter med andra vårdinstanser. Under skoldagen deltar du i verksamheten tillsammans med eleven, stöttar i skolarbete och i det sociala samspelet med andra elever.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en undersköterskeutbildning och är trygg och stabil i ditt arbete. Om du har erfarenhet eller intresse av pedagogiskt stöd till elever är det meriterande då arbetet innehåller både medicinskt stöd och pedagogiskt stöd. Erfarenhet av arbete med barn och/eller vuxna med epilepsi är meriterande.

Du behöver vara trygg med att samarbeta med andra i arbetslag samt ha kontakter med både hem och sjukvård. Arbetet kräver att du är trygg med att planera och fatta medicinska beslut självständigt

Erfarenhet av alternativa kommunikationsformer som TAKK och AKK är meriterande.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Musiklärare grundskolan

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Markusskolan ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Markusskolan är en F-6 skola mitt i centrala Avesta med ca 350 elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som musiklärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i musik i alla klasser från förskoleklass till mellanstadiet.
Lärarrollen innebär att verka för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar man även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare samt förberedelse inför utvecklingssamtal.
Arbetslaget ansvarar tillsammans för gemensamma arbetsuppgifter på skolan.

KVALIFIKATIONER
Lärarutbildning med behörighet i musik upp till årskurs 6.
Om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning anställas, dock ej tillsvidare.
1. Pedagogisk högskoleutbildning
2. Annan pedagogisk utbildning.
3. Utbildning i ämnet musik

Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete, men också att du kan samarbeta med dina kollegor kring undervisning och elever.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Klasslärare Mellanstadiet

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Markusskolan ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Markusskolan är en F-6 skola mitt i centrala Avesta och har ca 350 elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som klasslärare har du ansvar för din grupp och för planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling.
Lärarrollen innebär att verka för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar man även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Som lärare ingår ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal.
Arbetslaget ansvarar tillsammans för gemensamma arbetsuppgifter på skolan.

KVALIFIKATIONER
Grundskollärarutbildning mot mellanstadiet.
Om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning anställas, dock ej tillsvidare.
1. Pedagogisk högskoleutbildning
2. Annan pedagogisk utbildning.
3. Högskoleutbildning i något av de i läroplanen ingående ämnena.

Det är viktigt att du vill samarbeta och vara en del av såväl ditt lilla som hela arbetslaget på skolan. Tillsammans kan vi ta ansvar och arbeta för en bra skola för alla elever.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Klasslärare Mellanstadiet