Lediga jobb Avesta kommun, Karlbo skola i Avesta

Se alla lediga jobb från Avesta kommun, Karlbo skola i Avesta. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Avesta som finns inom det yrket.

Lågstadielärare till Karlbo skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Karlbo skola ä... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Karlbo skola är en skola med ca 200 elever i åldrarna F-6 och med ett fritidshem. Den är centralt belägen i upptagningsområdet, men åkrar och skog i anslutning till skolgården ger en vackert lantlig inramning. Skolans rörelse- och hälsoprofil involverar aktiviteter som kompletterar och stärker elevernas inlärning och bidrar till en helhetssyn på elevernas utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. På Karlbo skola vill vi att alla elever ska ha en klassrumsmiljö där de kan lyckas utifrån sina olika förutsättningar, vilket blir en inspirerande utmaning för dig som lärare.

Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför arbetar vi med ett tvålärarsystem vilket innebär mindre elevgrupper och mer personal. Detta medför dock också ett krav på lojalitet i form av att ställa upp för varandra för att lösa problem och frånvarosituationer. Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. I arbetsuppgifterna ingår även att ha god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.

Andra arbetsuppgifter som kan ingå är till exempel rastvakter, pedagogiska luncher, beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du även ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap samt förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella.

Lärarlegitimation är ett krav för anställning, om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet anställas, dock ej tillsvidare. Erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning är meriterande. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.

På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse, därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil. Erfarenhet dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Mellanstadielärare till Lunds skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Lunds skola är... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Lunds skola är en liten, trivsam mellanstadieskola med drygt 50 elever. Skolan ligger i Folkärna, omgiven av fårhagar och med utsikt över sjön Bäsingen. Friluftsliv är en viktig del av skolans profil som bidrar till ett aktivt liv och gynnar en allsidig inlärning.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår undervisning i svenska, so, engelska och bild utifrån gällande styrdokument och riktlinjer. En del av tjänsten är också svenska med enskild elev. Du delar på klassföreståndarskap i en åk 5 tillsammans med en kollega.

Lunds skola har en friluftsprofil som innebär att undervisningen bedrivs utomhus en förmiddag i veckan. Som lärare på Lunds skola ingår ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. Eget ansvar förväntas också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet, vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.

Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är rastvakter, pedagogiska luncher och att hjälpas åt med att lösa frånvarosituationer i arbetslaget.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera, samt skapa en trygg och lärorik miljö med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet, struktur och initiativtagande, samt en förmåga att entusiasmera elever till att delta i aktiviteter. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.
Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt vara i en god fysisk form då arbetsuppgifterna ofta består av ett aktivt deltagande i de aktiviteter som organiseras. Skolornas profil inom friluftsliv innebär att verksamheten innefattar fysiska utomhusaktiviteter, vi ser därför gärna att du även har ett intresse för friluftsaktiviteter.
Erfarenhet dock önskvärt

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Skolgrupp till Karlbo skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Karlbo skola ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Karlbo skola är en skola med ca 200 elever i åldrarna F-6 och med ett fritidshem. Den är centralt belägen i upptagningsområdet, men åkrar och skog i anslutning till skolgården ger en vackert lantlig inramning. Skolans profil, rörelse och hälsa, involverar aktiviteter som kompletterar och stärker elevernas inlärning och bidrar till en helhetssyn på elevernas utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som skolgruppspersonal innebär att vara ett stöd för elever med beteenderelaterad problematik i deras utveckling mot måluppfyllelse, samt att ge stöd för personlig utveckling så att eleven kan ta till sig kunskap i skolan. För att uppnå detta arbetar skolgruppen med elevers sociala beteende, motivation och lärande för att tillgodose elevens rätt till en fungerande skolgång så att de ges möjlighet att uppnå kunskapskraven, t.ex. genom stöd och hjälp med struktur i skolarbete. Andra exempel på insatser är social färdighetsträning, ART eller liknande program för självkontroll och personlig utveckling, motiverande samtal, förebyggande klassarbete/grupputveckling, beteendeanalys, observationer och kartläggning samt handledning av såväl elever som pedagoger.

Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare. Vidare arbetar skolgruppen med att skriva, genomföra och utvärdera handlingsplaner och i vissa fall åtgärdsprogram, kontakter med andra myndigheter, problemlösning, vardagsstöd och struktur. Viss undervisning kan ingå i arbetet med att ge eleverna individuell stöttning. Strävan är alltid att eleven ska kunna delta i klassundervisning tillsammans med andra.

Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför vill vi att skolgruppspersonalen ska ha ett helhetsperspektiv på eleven och samverka med andra för att hitta strategier för att stötta elevens skolsituation. Som ett led i denna samverkan är skolgruppspersonalen en del av skolans elevhälsoteam, samt ingår i skolans trygghetsteam. Detta ställer i sin tur krav på att kunna upprätthålla en god sekretess.

Exempel på övriga arbetsuppgifter som kan förekomma:
• Rastvakter
• Pedagogiska luncher
• Arbete i fritidshemmet


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som drivs av en vilja att ge barn med beteendeproblematik goda förutsättningar att ta till sig kunskap och utvecklas som individer i skolan. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt tillsammans för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa ditt arbete utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. Vi ser positivt på att du bidrar med kreativa lösningar och din förmåga att tänka nytt och hitta nya vägar mot målen.

Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella samt att du är stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Vi ser utbildning som socionom, beteendevetare eller liknande som viktigt för arbetet, men om kvalifikationen inte uppfylls kan även annan kandidat anställas. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, till exempel utåtagerande barn samt kunskaper inom KBT och NPF. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.

På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse. Därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil.
Erfarenhet dock önskvärd.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Elevassistenter till Nordanö skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Nordanö skola... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Nordanö skolan är en liten lantligt belägen skola som ingår i Karlbo ro. De fyra klasserna för åk F-3 samt fritidshemmet utgör ett arbetslag som jobbar nära tillsammans för att ge barnen en god utbildning och social gemenskap. Skolan lägger mycket fokus på trygghetsarbetet för att ge barnen en god start i livet, men också mycket utevistelse för att främja rörelse och varierad inlärning.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär att hjälpa elever med behov av stöd under sin skoldag. Vi strävar efter att alla elever ska kunna utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Det kan innebära att eleven har ett personligt schema och handlingsplan där du som elevassistent jobbar nära barnet för att hjälpa och stödja. I jobbet ingår att skapa en god struktur för eleven, tillsammans med övriga lärare, speciallärare, skolgrupp och vårdnadshavare. Arbete på fritids med sedvanliga uppgifter kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med gott tålamod och god förmåga att bygga relationer. Då Nordanö skola jobbar mycket med friluftsliv, rörelse och promenader är det en förutsättning att du har god fysisk förmåga. Du behöver kunna vara tydlig i din kommunikation med eleven vilket innebär att det är viktigt med goda kunskaper i det svenska språket.
Erfarenhet dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lärare trä - och metallslöjd till Karlbo ro , samt Fors / By

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Karlbo ro bes... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Karlbo ro består av Karlbo skola samt de två idylliska småskolorna Nordanö och Lunds skolor. Som slöjdlärare får du chansen att stödja elevernas utveckling genom kreativitet och praktiskt handlag. Skolorna i Karlbo ro har inriktningar mot rörelse och hälsa, respektive friluftsliv, vilket ger eleverna mycket aktivitet som komplement till det teoretiska lärandet.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning i musik . En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner med skriftliga omdömen och betyg. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Exempel på övriga arbetsuppgifter som kan förekomma:
• Rastvakter
• Beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag
• Pedagogiska luncher


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en trygg, stabil person med gott ledarskap i klassrummet. Du är strukturerad, mål- och resultatorienterad och har lätt för prestigelöst samarbete med andra. Vi trycker mycket på förmågan att skapa goda relationer med elever med olika kunskaps- och beteendemönster. Erfarenhet är dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lågstadielärare till Karlbo skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Karlbo skola ... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Karlbo skola är en skola med ca 215 elever i åldrarna F-6 och med ett fritidshem. Den är centralt belägen i upptagningsområdet, men åkrar och skog i anslutning till skolgården ger en vacker och lantlig inramning. Skolans profil, rörelse och hälsa, involverar aktiviteter som kompletterar och stärker elevernas inlärning och bidrar till en helhetssyn på elevernas utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Mål för verksamheten:

Tjänsten består i att bedriva undervisning i enlighet med Lgr11 samt verka för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och kollegor. Vidare ingår ansvar för gemensamt material och beställningar av läromedel i samarbete med arbetslaget. En viktig del i arbetet är dokumentation av elevernas utveckling samt kring åtgärder och insatser kring varje enskild elev enligt gällande ärendegång, till exempel i form av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. I klasslärarens uppgifter ingår också löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. Som klasslärare ansvarar du också för att ha en god överblick över dina elever skoldag som helhet samt för att ha en överblick över sina elevers kunskapsmässiga och sociala situation.

I arbetet ingår också mindre kringuppgifter som enstaka rastvakter. På Karlbo skola arbetar vi med ett tvålärarsystem vilket innebär mindre elevgrupper och mer personal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.
På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du även ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap samt förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Lärarlegitimation är ett krav för anställning, om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet anställas, dock ej tillsvidare. Erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning är meriterande. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.
På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse, därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil.


Erfarenhet dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Vik lågstadielärare till Karlbo skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Avesta kommun... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommuns vision är att bli topp 20 på rankingen över Sveriges bästa skolkommun. Karlbo skola strävar därför efter att ständigt öka meritvärdena, erbjuda en trygg miljö som gynnar varje elevs utveckling och göra varje elev så förberedd som möjligt inför nästa steg i deras utbildning. I anslutning till skolan finns också ett fritidshem som i nära samarbete verkar mot samma mål. Som ett led i detta arbete har vi på skolan en profil inom rörelse och hälsa eftersom vi ser möjligheten att påverka elevernas kunskapsutveckling positivt med hjälp av daglig rörelse.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra till att Avesta kommuns grundskola är bland topp 20 i Sverige? Hos oss får du fokusera på det pedagogiska uppdraget och i arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling genom att arbeta enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. På Karlbo skola vill vi att alla elever ska ha en klassrumsmiljö där de kan lyckas utifrån sina olika förutsättningar, vilket blir en inspirerande utmaning för dig som lärare. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför arbetar vi just nu med ett tvålärarsystem vilket innebär mindre elevgrupper och mer personal. Detta medför dock också ett krav på lojalitet i form av att ställa upp för varandra för att lösa problem och frånvarosituationer.
Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. I arbetsuppgifterna ingår även att ha god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.
Andra arbetsuppgifter som kan ingå är till exempel rastvakter, beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag och pedagogiska luncher.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.
På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du även ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap samt förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Lärarlegitimation är ett krav för anställning, om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet anställas, dock ej tillsvidare. Erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning är meriterande. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.
På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse, därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil.


Erfarenhet dock önskvärd.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Karlbo skola söker lärare i ma / no

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Avesta kommun... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommuns vision är att bli topp 20 på rankingen över Sveriges bästa skolkommun år 2020. Karlbo skola strävar därför efter att ständigt öka meritvärdena, erbjuda en trygg miljö som gynnar varje elevs utveckling och göra varje elev så förberedd som möjligt inför nästa steg i deras utbildning.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra till att Avesta kommuns grundskola är bland topp 20 i Sverige år 2020? Hos oss får du fokusera på det pedagogiska uppdraget och i arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling genom att arbeta enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. På Karlbo skola vill vi att alla elever ska ha en klassrumsmiljö där de kan lyckas utifrån sina olika förutsättningar, vilket blir en inspirerande utmaning för dig som lärare. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.

Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför arbetar vi med ett tvålärarsystem vilket innebär mindre elevgrupper och mer personal. Detta medför dock också ett krav på lojalitet i form av att ställa upp för varandra för att lösa problem och frånvarosituationer.

Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. I arbetsuppgifterna ingår även att ha god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.

Andra arbetsuppgifter som kan ingå är till exempel rastvakter, beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag och pedagogiska luncher.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du även ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap samt förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella.

Lärarlegitimation är ett krav för anställning, om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning anställas, dock ej tillsvidare. Vi söker just nu dig som har behörighet i matematik och no, ev matematik i kombination med andra ämnen. Erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning är meriterande. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.

På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse, därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil.

Erfarenhet dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Musiklärare till Karlbo ro

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? ARBETSUPPGI... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning i musik . En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner med skriftliga omdömen och betyg. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Exempel på övriga arbetsuppgifter som kan förekomma:
• Rastvakter
• Beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag
• Pedagogiska luncher


KVALIFIKATIONER
För tjänsten behöver du vara legitimerad lärare i musik. Om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet anställas, dock ej tillsvidare.


Vi söker dig som är en trygg, stabil person med gott ledarskap i klassrummet. Du är strukturerad, mål- och resultatorienterad och har lätt för prestigelöst samarbete med andra. Vi trycker mycket på förmågan att skapa goda relationer med elever med olika kunskaps- och beteendemönster.

Erfarenhet dock önskvärt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lågstadielärare till Karlbo skola

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? Avesta kommun... Visa mer
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommuns vision är att bli topp 20 på rankingen över Sveriges bästa skolkommun år 2020. Karlbo skola strävar därför efter att ständigt öka meritvärdena, erbjuda en trygg miljö som gynnar varje elevs utveckling och göra varje elev så förberedd som möjligt inför nästa steg i deras utbildning. I anslutning till skolan finns också ett fritidshem som i nära samarbete verkar mot samma mål. Som ett led i detta arbete har vi på skolan en profil inom rörelse och hälsa eftersom vi ser möjligheten att påverka elevernas kunskapsutveckling positivt med hjälp av daglig rörelse.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra till att Avesta kommuns grundskola är bland topp 20 i Sverige år 2020? Hos oss får du fokusera på det pedagogiska uppdraget och i arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling genom att arbeta enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. På Karlbo skola vill vi att alla elever ska ha en klassrumsmiljö där de kan lyckas utifrån sina olika förutsättningar, vilket blir en inspirerande utmaning för dig som lärare. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför arbetar vi just nu med ett tvålärarsystem vilket innebär mindre elevgrupper och mer personal. Detta medför dock också ett krav på lojalitet i form av att ställa upp för varandra för att lösa problem och frånvarosituationer.
Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. I arbetsuppgifterna ingår även att ha god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser.
Andra arbetsuppgifter som kan ingå är till exempel rastvakter, beställning av läromedel och liknande i samarbete med arbetslag och pedagogiska luncher.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.
På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du även ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap samt förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Lärarlegitimation är ett krav för anställning, om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med annan relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet anställas, dock ej tillsvidare. Erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning är meriterande. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet.
På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse, därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre